ycxg

YC-1711

  • Hard top folding four-person roof tent

    Lều mái gấp 4 người cứng

    Mẫu lều: YC1711
    Kích thước mở: 210cm * 185cm * 121cm
    Đặc điểm: Nắp trên là lớp vỏ cứng, có thể gấp lại rất tiện lợi / được trang bị thang đôi, an toàn và chắc chắn / rộng rãi, có thể chứa 3-4 người