ycxg

YC0002-01/02

  • Lều mái - Gấp thủ công

    Lều mái - Gấp thủ công

    Mẫu lều: YC0002-01 Kích thước mở: 221cm*130cm*102cm
    Mẫu lều: YC0002-02 Kích thước mở: 221cm*190cm*102cm
    Tính năng: Hình thức nhỏ và đẹp/Thang và khung giường được tích hợp, có thể gập lại và dễ vận hành/Kết cấu bạt hai lớp, che nắng, cách nhiệt và chống lạnh tuyệt vời/Thích hợp để tải