ycxg

YC0002-01/02

  • Lều trên mái - Gấp thủ công

    Lều trên mái - Gấp thủ công

    Lều Model : YC0002-01 Kích thước mở: 221cm*130cm*102cm
    Mẫu lều : YC0002-02 Kích thước mở: 221cm*190cm*102cm
    Các tính năng: Hình thức nhỏ và đẹp / Thang và khung giường được tích hợp, có thể gập lại và dễ vận hành / Cấu trúc bạt hai lớp, tác dụng che nắng, cách nhiệt và chống lạnh tuyệt vời / Thích hợp để tải