ycxg

KIỂM TOÁN MỞ RỘNG BSCI ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ THÔNG QUA VÀO NGÀY 5/3/2021

Kiểm toán tiếp theo BSCI 2021 được thực hiện vào ngày 3 tháng 3 năm 2021 tại nhà máy của chúng tôi.Sau một ngày bận rộn kiểm tra nhà máy, Yuancheng Auto Manufacturer Co., Ltd. đã vượt qua cuộc kiểm tra một lần nữa.SGS đã phát hành bản sao BSCI 2021 mới cho chúng tôi.Và đây là năm thứ 10 chúng tôi vượt qua cuộc kiểm toán BSCI.

Thanh tra nhà máy BSCI đề cập đến BSCI (Sáng kiến ​​Tuân thủ Xã hội trong Doanh nghiệp), là một cuộc kiểm tra Trách nhiệm Xã hội do Tổ chức Tuân thủ của Cộng đồng Doanh nghiệp (BSCI) thực hiện đối với các nhà cung cấp toàn cầu của các thành viên BSCI;Chúng bao gồm tuân thủ luật pháp, tự do lập hội và Thỏa thuận tập thể, Cấm phân biệt đối xử, bồi thường, giờ làm việc, An toàn tại nơi làm việc, cấm Lao động trẻ em, cấm Lao động cưỡng bức, môi trường và an toàn.BSCI hiện có hơn 180 thành viên từ 11 quốc gia, hầu hết là các nhà bán lẻ và người mua ở Châu Âu, những người này sẽ tích cực thúc đẩy các nhà cung cấp của họ trên khắp thế giới chấp nhận BSCI để cải thiện nhân quyền của họ.

 

 

 


Thời gian đăng: 15-03-2021